FOR ENGLISH VERSION, PLEASE FOLLOW THE BOTTOM OF THE STATEMENT
 
[RO] Rockstadt Extreme Fest va dispune şi în acest an de două zone de camping extinse, pregătite întocmai conform dorinţelor publicului.
 
Prima zonă de camping va rămâne cea deja cunoscută, poziţionată pe terenul de fotbal aflat în imediata apropiere a festivalului, denumit camping 1 (stadion). A doua zonă de camping este situată la aproximativ 3 km faţă de zona de festival, într-un spaţiu ferit şi izolat, denumit 2amping 2 (harta este afişată în lateral).
 
Pentru zona de rulote, caravane, motociclete etc, există varianta accesibilă în camping 2.
 
Pentru o deplasare cât mai uşoară, vor exista microbuze ce vor face legătura gratuit dintre zona de camping 2 şi festival.
Ca în fiecare an, campingul va fi dotat cu toate utilităţile necesare şi anume: duşuri cu apă caldă, toalete, lavoare, iluminat.
 
Accesul în zona de camping se va putea face numai achiziţionând un bilet.
 
Biletul de camping se achită separat de abonamentul pentru festival, de către fiecare persoană, şi se poate cumpăra de la casa de bilete situată la intrarea în perimetrul de festival, în orice zi din perioada desfăşurării evenimentului.
 
Accesul în zona de camping se va face începând cu ora 12:00 în prima zi de festival, Joi 2 August, urmând să fie eliberat în ultima zi de festival până în ora 12:00 (ziua următoare a ultimei zile de concerte), Luni 6 August.
 
Casa de bilete se deschide la ora 10:00, iar începând cu această oră vă puteţi achiziţiona pass-urile pentru camping, preţul fiind 50 de lei de persoană, pass valabil pentru toate cele 4 zile de campare pe întreaga perioadă de festival.
 
Începând cu data de 2 August, se poate achiziţiona şi biletul pentru festival, la preţul unic de 300 de lei.
 
La fel ca şi în precedentele ediţii, NU vor exista bilete pe zile, ci doar abonamente ce asigură accesul în toate cele patru zile ale festivalului.
 
Camparea se va face în limita perimetrului marcat. Vă rugăm să lăsaţi spaţiu suficient atât pentru circulaţie, cât şi pentru colegii voştri de teren!
 
Buna desfăşurare a activităţii în zona de camping, va depinde de următorii factori:
– Pentru a asigura accesul serviciilor de urgenţă, cât şi un spaţiu cât mai încăpător pentru toţi cei ce doresc să folosească spaţiul de camping, vă rugăm să aşezaţi cât mai uniform corturile.
– Sunt suficiente duşuri pentru întregul camping, cu rugămintea să NU aruncaţi gunoaie sau alte obiecte personale în duşuri, fapt ce ar îngreuna curăţarea lor zilnică şi functţonarea lor. Există coşuri de gunoi amplasate în camping.
– Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că exista şanse ca, la un moment dat, să nu mai existe locuri disponibile în camping 1, motiv pentru care apelăm la public pentru o amplasare cât mai uniformă a cortului, oferind, astfel, spaţiu şi „vecinilor” de camping.
– Duşurile şi apa caldă: atât timp cât nu se abuzează de apă caldă şi nu se pierde foarte mult timp acolo, este de înţeles că acel boiler (centrala) nu poate să funcţioneze la o capacitate de centrală termică de mare capacitate. Întreţinerea acestora sau intervenţia oamenilor de serviciu se face ori de câte ori este nevoie si în timpul de care dispune fiecare.
– Nu se pot păstra locuri în camping şi nu se fac rezervări.
Nu există posibilitatea de închiriere cort.
Vă rugăm să consultaţi pagina cu reguli festival şi camping, de pe site-ul oficial, aici: www.rockstadtextremefest.ro
Pentru alte detalii sau informaţii, vă stăm la dizpoziţie la adresa de mail: info@rockstadtxtremefest.ro
Vă mulţumim şi vă dorim distracţie extremă la festival.
________
[EN] Rockstadt Extreme Fest will have two extensive camping sites this year, prepared according to the wishes of the public.
 
The first camping area will be the one already known, located on the football field in the immediate vicinity of the festival, called camping 1 (stadium). The second camping area is located about 3 km from the festival area, in a sheltered and isolated area called camping 2 (the map is shown upside).
 
Parking for the caravans, motorcycles, etc., there is accessible in camping 2.
 
There will be minibuses that will make connection between camp 2 and festival, no charge. Alternatively, there is taxi, a local company.
 
As every year, the campsite will have all the necessary utilities: hot water showers, toilets, wash basins, lighting.
 
Access to the camping area will only be possible by purchasing a ticket.
 
The camping ticket is paid separately from the pass ticket for the festival by each person and can be bought from the ticket point located at the entrance to the festival perimeter, any day of the event.
 
Access to the camping area will be open from 12:00 on the first day of the festival on Thursday 2 August, and it must be released on the last day of the festival until 12:00 (the next day of the last day of concerts), Monday 6 August.
 
The ticket point office opens at 10:00 and from this hour you can buy the camping pass, the price being 50 lei (11 Euro), available for all 4 days of camping.
 
Also you can buy pass for the festival, the price being 300 lei (65 euro), available for all 4 days.
 
The camping will be done within the boundary of the marked perimeter and please allow enough space both for traffic and for your colleagues!
 
The good work in the camping area will depend on the following factors:
– To ensure access to emergency services, as well as a space for all those who want to use the camping space, please place the tents evenly.
– We will have enough showers for the entire camping, please NOT throw garbage or other personal items in the showers, which would hinder their daily cleaning and other operation. There are trash cans in the camping.
– Please note that there is a chance that there will be no more places available at camping 1, at some moment, which is why we appeal to the public for a more uniform placement of the tent, thus offering space to the camping “neighbors”.
– Shower and hot water: As long as the hot water is not abused in the showers and people don`t spend much time there, it is understandable that the boiler (central) can not operate at a capacity of high-capacity central heating. Their maintenance or the intervention of the service people is done whenever it is needed and during each of them.
– Camping can not be reserved and no reservations are made.
No tents for rent. Please check the festival and camping rules page at the official site here: www.rockstadtextremefest.ro
For further details or information, please contact us at info@rockstadtxtremefest.ro
 
Thank you and have a good time at the festival!

 

Share This